Vandeadvokaat

Advokaat usaldab oma klienti ja klient advokaati ning nendevaheline suhtlus on konfidentsiaalne.Advokaat juhindub õigusest, kutse-eetikast, õiglusest ning oma südametunnistusest.Advokaat ei allu avaliku arvamuse, võimu ega ametite survele, samuti mistahes mõjutamisele.