Vandeadvokaat

Advokaat usaldab oma klienti ja klient advokaati ning nendevaheline suhtlus on konfidentsiaalne.Advokaat juhindub õigusest, kutse-eetikast, õiglusest ning oma südametunnistusest.Advokaat ei allu avaliku arvamuse, võimu ega ametite survele, samuti mistahes mõjutamisele.

Statistika ja arvud

 
0
 
0+
 
0+
 
0+

Usalduse loomise teekond

1

Kontakt

Koostöö algab probleemi kirjeldusest oma sõnadega: mis juhtus, kellega, millal ning millise lahenduse poole pürgida.

2

Kliendisuhe

Advokaat kaalub ja teavitab, kas ta saab olla kliendile kasulik. Advokaat ja klient lepivad kokku tasu ja koostöö täpsemas vormis.

3

Tõendid

Advokaaditeenus põhineb uurimisel. Asjaoludest oleneb kliendi soovide perspektiivikus. Advokaat saab abistada klienti tõendite kogumisel.

4

Analüüs

Advokaaditeenus põhineb õigusel ja kohtupraktikal. Kohalduvat normi seostab advokaat asjaoludega ja selgitab kliendile.

5

Lahendusplaan

Advokaat selgitab kliendile, missugused on võimalused kliendi soovide saavutamiseks. Edasise menetluse alustamise otsustab klient.

Nõustamine ja esindamine

"Advokaadi töö meenutab mulle ajukirurgi tööd. See on asjatundlik, täpne ja külmavereline. 

Kõige selle juures ei saa me üle hinnata advokaadi tegevust. Meie esimeseks ja ülimaks eesmärgiks peab olema õigusteadlik kodanik, kes suudab ise teostada oma põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi. See ei tarvitse alati lihtne olla. Siis vajab ta advokaadi õigusabi oma inimõiguste ja põhiliste vabaduste piisavaks kaitseks, olgu need siis majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised või poliitilised ja kodanikuõigused."

President Lennart Meri, 8. juunil 1994

Praktilised ja põhimõttelised küsimused

Kuidas ennetada kohtuvaidlusi?

Sageli on kohtuvaidluse põhjuseks puudulik kommunikatsioon. Vastaspooled ei usalda ega mõista teineteist. Selge kommunikatsioon toimub minasõnumite kaudu. Ka äriühingute esindajad võivad selge kommunikatsiooniga konflikte ennetada.

Kuidas kasutada minasõnumeid?

Teise isiku kogemuse kohta hinnangute tegemine võib viia eksimuste, arusaamatuste ja emotsionaalsete konfliktideni. Võrdle: Ma vajan seda lepingusätet, et arvestada äripartneri huvidega (minasõnum) ja Sa ei mõtle mu äripartneri huvidele (ei ole minasõnum)

Kuidas jõuda kompromissini?

Läbimõeldud läbirääkimised võivad viia pooli rahuldava tulemuseni. Kompromissile jõudmist soodustab poolte peamiste vajaduste ja huvide kaardistamine ning olulisele keskendumine. Ühisosa on võimalik leida ka emotsionaalses ja keerulises konfliktis.

Miks valida advokaadiabi?

Isegi kui kliendil on õigusteadmisi, siis enda probleeme on keeruline õigesti hinnata ja parimal viisil lahendada. Advokaat on sellises olukorras sõltumatu nõuandja, kes kuulab ära, kaitseb kliendi huve ning aitab rahuldava lahendusplaani valikul.
Päringu edastamiseks tuleb täita väljad, vajutada "Edasi", jätta oma kontaktandmed ja vajutada "Saada".
Advokaat vastab kiiresti, üldjuhul 1 päeva jooksul.
*
*
*
*
*

Arvustused ja valik klientide lugudest


Ärinimi:     VIRTUA Legal Advokaadibüroo OÜ
KMKR nr:     EE102509360
Registrikood:     16525615 (Eesti)
Mobiiltelefon:     +37251943434
E-posti aadress:     robert@virtua.legal
Kodulehekülg (veeb):     https://www.virtua.legal
Töö- ja vastuvõtuaeg:     eelneval kokkuleppel
Registreeritud aadress:    
Laki tn 15, Tallinn, 12915 Eesti
Advokaaditunnistus:    
Robert Suir, nr 1128 (Eesti Advokatuur)