Kõige olulisem põhimõte

Hea potentsiaalne klient, tänan huvi ja usalduse eest. Ajalooliselt rajaneb advokaaditeenus usaldusel ja konfidentsiaalsusel. See julgustab efektiivset ja ausat kliendi ja advokaadi suhtlust. Advokaaditeenuse kättesaadavuse suurendamine ja lihtsam tellimine on tervitatav hüve, kuid see esitab konfidentsiaalsuse põhimõttele väljakutse, millest potentsiaalne klient peaks olema teadlik enne tellimuse esitamist. Tänapäeval ei ole võimalik interneti, e-posti ja telefoni teel edastatud teabe täielikku konfidentsiaalsust 100% kindlusega tagada. Andmed liiguvad piiriüleselt, välistatud ei ole andmeleked, rünnakud või pealtkuulamised. 

Eeskätt kui Teil on kahtlus, et panite toime karistatava süüteo, siis on ainusoovitatav Teie probleemi advokaadiga arutada füüsilisel kohtumisel. Samas nt vägivaldsetes suhetes klientidele soovitan arvestada riskiga, et partner võib jälitada Teie seadet ja suhtlust. Enamikel muudel juhtudel võib advokaadile eelnev probleemi interneti teel kirjeldamine olla mõistlik ja kiirendada vajalikku analüüsi.

All on toodud meie veebilehe privaatsuspoliitika- ja kasutajatingimuste üldpõhimõtted. 

Lugupidamisega

Robert Suir, vandeadvokaat

+372 5194 3434

robert@virtua.legal


Veebisaidi privaatsuspoliitika- ja kasutajatingimuste tutvustus

Veebisaidi virtua.legal külastamisel nõustute järgima alltoodud kasutajatingimusi. Kui Te nende kasutajatingimustega ei nõustu, ei ole veebisaidi kasutamine lubatav.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas nõustute ja järgite VIRTUA Legal Advokaadibüroo privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja toiminguid Teie isikuandmete kogumisel ja kasutamisel, kui kasutate meie veebisaiti. Seega, enne meie lehe või teenuste kasutamist, lugege hoolikalt meie privaatsuspoliitikat.

VIRTUA Legal Advokaadibüroo jaoks on oluline Teie privaatsus ja järgida kõiki kehtivaid seadusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime Teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte virtua.legal. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning seadusele.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Poliitika rakendub meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu või muudel alustel. Privaatsuspoliitika ei kajasta kõiki meie ettevõttesiseseid andmekaitse ja turvalisuse tagamise alaseid tegevusi.

Teie andmete töötleja on VIRTUA Legal Advokaadibüroo OÜ:

 • ettevõtte Eesti registreerimisnumber: 16525615
 • e-post veebilehega seotud küsimuste tarbeks: robert@virtua.legal

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.


Andmete kogumine ja kasutamine

Milliseid andmeid me kogume?

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida Te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste või kampaaniate kasutamisel või nendes osalemisel, kui ka kogu teavet, mille Teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel.

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:     

 • Kui teete tellimuse virtua.legal veebilehel

 • Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vestluse kaudu                  

 • Kui sirvite veebilehte virtua.legal                  

 • Kui teete makseid kasutades elektroonilist maksemeetodit       

 • Kui Te kommenteerite, laigite või jagate mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol


Kogutavad andmetüübid

Isikuandmed

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:   

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Isikukood

 • E-posti aadress

 • Postiaadress, riik, maakond, linn

 • Telefoninumber

 • Teie tellimuste ajalugu ja tegevus meie e-poes

 • Teie suhtluskeele eelistus

 • Teie ja meie vaheline vestlusajalugu

 • Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta

        

Logifailid

Meie veebileht virtua.legal salvestab oma külastajate kohta logifaile. Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe tehniliseks administreerimiseks ning lehe külastajate tegevuste analüüsiks. Kogutava teabe hulka võib kuuluda:

 • Kasutatava seadme tüüp       

 • Interneti-protokolli (IP) aadress       

 • Kasutatava veebibrauseri tüüp       

 • Internetiteenuse pakkuja (ISP)       

 • Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg       

 • Sisenemis- ja väljumisleht veebilehel tehtavate klikkide arv       

            

Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka virtua.legal "küpsiseid". Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.

Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks Teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.


Kuidas me andmeid kasutame?

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel seaduslikel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks                

 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist        

 • Teie tuvastamiseks Interneti, telefoni, sõnumi või e-posti teel  

 • Teile informatsiooni saatmisel ja meie teenuste kohta tagasiside palumisel            

 • Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks       

 • Võimaldamaks meil Teiega ühenduses olla sotsiaalmeedia konto kaudu       

 • Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist       

 • Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi       

 • Et arendada uusi uusi teenuseid või parandada nende funktsionaalsust       

 • Teenuste osutamiseks, tellimuste töötlemiseks, arvete vormistamiseks, Teie tellimuse kinnitamiseks või raha tagastamiseks       

 • Teie eelnevaid tellimusi arvesse võttes Teile huvi pakkuda võivate toodete ja teenuste pakkumine       

 • Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega ühendust       

 • Muudel seaduslikel eesmärkidel, näiteks andmete analüüsimiseks, trendide uurimiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks

           

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid?

Reeglina oleme kohustatud Teie isikuandmed jagama üksnes siis, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik teenuse pakkumiseks ja arendamiseks. Heas usus võime avaldada ka Teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus. Eeskätt meie koostööpartnerid, kes pakuvad meile veebisaidi haldustööriistu või majutavad veebisaiti, võivad omada ligipääsu andmetele. Teie andmeid töödeldakse üldjuhul üksnes Eestis, Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides. Euroopa Komisjon tegi 13.12.2022 otsuse projekti, kuid ei ole hetkel veel vastu võtnud otsust, millega tunnustatakse piisavat andmekaitse taset Ameerika Ühendriikides ning meie veebisaidi külastajatel tuleb arvestada sellega kaasnevate riskidega. Näiteks, Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide tuntud äriühing), kellel on ligipääs andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust ning millega on võimalik tutvuda nt Google Inc veebilehel: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks ja kaardimaksete haldamiseks teeme vajadusel koostööd Stripe'iga. Stripe lõi isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks tehnoloogiat, mida kasutavad miljonid ettevõtted üle maailma, nagu Amazon, Google ja Zoom. Stripe kogub isikut tõendavate dokumentide pilte, näokujutisi, ID-numbreid ja vajadusel aadresse, samuti analüüsib täpsemaid pettusesignaale ja teavet teenustega ühendatud seadmete kohta. Stripe jagab seda teavet meiega ning kasutab seda teavet ka pakutavate teenuste haldamiseks ja täiustamiseks, sealhulgas pettuste paremaks tuvastamiseks. Võimalusel võite lubada Stripe'il kasutada Teie andmeid Stripe'i biomeetrilise kinnitamise tehnoloogia täiustamiseks. Lisateavet Stripe'i kohta saate lugeda ja selle privaatsuspoliitikat lugeda siit: https://stripe.com/privacy. Nii VIRTUA Legal Advokaadibüroo OÜ kui ka Stripe omavad juurdepääsu teabele, mille esitate Stripe isikut tõendava dokumendi kontrollimisel. Usaldasime Teie isikut kinnitavate andmete salvestamist Stripe'ile. Stripe kasutab juurdepääsu kontrolle ja turvastandardeid, mis on vähemalt sama ranged kui need, mida kasutatakse nende enda KYC ja maksete vastavusandmete töötlemiseks. Stripe säilitab koopia kõigist kontrollimise käigus esitatud andmetest. Saate oma teabe Stripe'i serveritest kustutada või oma nõusoleku tühistada, külastades aadressi: https://support.stripe.com.


Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame Teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks. Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.


Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on üldjuhul õigus järgmistele tingimustele:

 • Juurdepääsuõigus - Teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiat

 • Õigus andmete parandustele - Teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on Teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on Teie arvates puudulikud

 • Kustutamisõigus - teatud tingimustel on Teil õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist

 • Andmete töötlemise piiramise õigus - teatud tingimustel on Teil õigus nõuda Teie isikuandmete kasutamise piiramist

 • Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine - teatud tingimustel on Teil õigus vaidlustada Teie isikuandmete kasutamine

 • Õigus andmete teisaldatavusele - teatud tingimustel on Teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse Teile

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: robert@virtua.legal. Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast privaatsuspoliitikast leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.         

 

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa keegi tagada nende täielikku turvalisust.

VIRTUA Legal Advokaadibüroo võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuspoliitikaga. Kui pole märgitud teisiti, me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.


Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha privaatsuspoliitikas muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui Teie vaikivat nõusolekut muudatustega.


Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad VIRTUA Legal Advokaadibüroo OÜ-le kõik virtua.legal lehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Kui mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet, siis need kommentaarid ei kajasta VIRTUA Legal Advokaadibüroo, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. VIRTUA Legal Advokaadibüroo ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

VIRTUA Legal Advokaadibüroo jätab endale õiguse modereerida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

 • On teil võimaluse korral õigus postitada kommentaare meie veebilehele

 • Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki    

 • Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali

 • Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks

Käesolevaga annate VIRTUA Legal Advokaadibüroole ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.


Vastutuse piiramine

Veebilehte lugemine iseenesest ei loo advokaadi-kliendi suhet. Seega me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks Teie huve silmas pidades õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb alati kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena. VIRTUA Legal Advokaadibüroo ega selle tarnijad ei vastuta kahjude eest, mis tekivad VIRTUA Legal Advokaadibüroo veebisaidil olevate materjalide kasutamisega või suutmatusega neid kasutada. Seda Isegi siis, kui VIRTUA Legal Advokaadibüroo või selle volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud kahju tekkimise võimalusest.


Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile esimesel võimalusel, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.


Sätete lahusus

Kui mõni käesoleva teenustetingimuste säte osutub kehtetuks, muudetakse seda sätet nii, et see täidaks võimalikult maksimaalselt oma eesmärki ja oleks seadusega kooskõlas ning kehtiv. Kõik ülejäänud teenustetingimuste dokumendi sätted jäävad täies jõus kehtima.


Muudatused kasutustingimustes

Jätame endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi igal ajal muuta. Jätkates meie teenuste kasutamist peale nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui Te ei nõustu täielikult või osaliselt uute tingimustega, siis ei ole meie veebisaidi kasutamine lubatav.


Kohaldatav õigus

Kõiki VIRTUA Legal Advokaadibüroo veebisaidiga seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.


Kontakt

Küsimuste puhul, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: robert@virtua.legal.


Viimati muudetud 03.06.2023