Nõustamine ja esindamine

"Advokaadi töö meenutab mulle ajukirurgi tööd. See on asjatundlik, täpne ja külmavereline. 

Kõige selle juures ei saa me üle hinnata advokaadi tegevust. Meie esimeseks ja ülimaks eesmärgiks peab olema õigusteadlik kodanik, kes suudab ise teostada oma põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi. See ei tarvitse alati lihtne olla. Siis vajab ta advokaadi õigusabi oma inimõiguste ja põhiliste vabaduste piisavaks kaitseks, olgu need siis majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised või poliitilised ja kodanikuõigused."

President Lennart Meri, 8. juunil 1994