Praktilised ja põhimõttelised küsimused

Kuidas ennetada kohtuvaidlusi?

Sageli on kohtuvaidluse põhjuseks puudulik kommunikatsioon. Vastaspooled ei usalda ega mõista teineteist. Selge kommunikatsioon toimub minasõnumite kaudu. Ka äriühingute esindajad võivad selge kommunikatsiooniga konflikte ennetada.

Kuidas kasutada minasõnumeid?

Teise isiku kogemuse kohta hinnangute tegemine võib viia eksimuste, arusaamatuste ja emotsionaalsete konfliktideni. Võrdle: Ma vajan seda lepingusätet, et arvestada äripartneri huvidega (minasõnum) ja Sa ei mõtle mu äripartneri huvidele (ei ole minasõnum)

Kuidas jõuda kompromissini?

Läbimõeldud läbirääkimised võivad viia pooli rahuldava tulemuseni. Kompromissile jõudmist soodustab poolte peamiste vajaduste ja huvide kaardistamine ning olulisele keskendumine. Ühisosa on võimalik leida ka emotsionaalses ja keerulises konfliktis.

Miks valida advokaadiabi?

Isegi kui kliendil on õigusteadmisi, siis enda probleeme on keeruline õigesti hinnata ja parimal viisil lahendada. Advokaat on sellises olukorras sõltumatu nõuandja, kes kuulab ära, kaitseb kliendi huve ning aitab rahuldava lahendusplaani valikul.