Usalduse loomise teekond

1

Kontakt

Koostöö algab probleemi kirjeldusest oma sõnadega: mis juhtus, kellega, millal ning millise lahenduse poole pürgida.

2

Kliendisuhe

Advokaat kaalub ja teavitab, kas ta saab olla kliendile kasulik. Advokaat ja klient lepivad kokku tasu ja koostöö täpsemas vormis.

3

Tõendid

Advokaaditeenus põhineb uurimisel. Asjaoludest oleneb kliendi soovide perspektiivikus. Advokaat saab abistada klienti tõendite kogumisel.

4

Analüüs

Advokaaditeenus põhineb õigusel ja kohtupraktikal. Kohalduvat normi seostab advokaat asjaoludega ja selgitab kliendile.

5

Lahendusplaan

Advokaat selgitab kliendile, missugused on võimalused kliendi soovide saavutamiseks. Edasise menetluse alustamise otsustab klient.